Make your own free website on Tripod.com

 Eidsvoll musikkråd

E-mail

Ta kontakt med Tor Vestby om det er behov for ytterlige opplysninger. E-mail


Søknadsmuligheter for kor, korps og foreninger med musikalsk målsetning


Søknads frist: Søkeinstans: Hvem kan søke: Hva gis det støtte til:
1.januar Akerhus musikkråd Støtte til lærerutgifter og opplæringsmateriell. Voksenopplæring
Minst 5 stykker må fullføre.
Alle må ha fylt 14 år innen opplæringens start.
Opplæringen skal vare i minst 12 timer.
1. januar Nomus generalsekretariat Komposisjonsbestillinger, konserter, turneer, festivaler, seminarer og fonogramproduksjoner. Flere nordiske land må inngå i samarbeidet. Band , artister, komponister og musikkadministratorer
15. januar Musikkverksted ordningen Norsk musikkråd i ditt fylke. Gir støtte til øvings og fremføringslokaler, ikke personlige instrumenter, opplæring/kurs i regi av organisasjoner og mindre bygningsmessige tilretteleggelser Storband, sammenslutninger av flere band, organisasjoner.
1. februar Norsk kassettavgiftsfond Fonogramutgivelser i regi av kunstnere Fonogramutgivelser i regi av plateselskap Turné, konsert og komponering Tekstproduksjon Dans, teater og opera Video/film Multimediaprosjekter Opphavsmenn/komponister Utøvende musikere Produsenter Andre rettighetshavere
15. februar Komponistenes vederlagsfond Komponerings, arbeid og reise stipend Utstyrsstøtte Aktive komponister
20..februar Norsk Jazzforum Årlig driftsstøtte gis til jazzklubber som har fornyet medlemsskap før denne dato Jazzklubber som er medlem av NJF
1. mars Det Norske Komponistfond Finansiering av bestilling av musikkverk Organisasjoner. Framføringsinstitusjoner eller ensembler. I særlige tilfeller solister.
31. mars Norsk Musikkfond Støtte til konserter og markedsføringstiltak til beste for norsk musikk. Med norsk musikk menes musikk skapt av norske musikere som lever og har sitt virke i Norge Organisasjoner Framføringsinstitusjoner eller ensembler.
15. mai Rikskonsertene Turné, festival og konsertstøtte til rock og beslektede musikkformer Band eller artister som allerede har markert seg regionalt eller nasjonalt Festival og lokale arrangører.
15. mai Komponistenes vederlagsfond Komponerings, arbeid og reise stipend Utstyrsstøtte Aktive komponister
1. juli Akershus musikkråd Støtte til lærerutgifter og opplæringsmateriell Voksenopplæring Minst 5 stykker må fullføre Alle må ha fylt 14 år innen opplæringens start Opplæringen skal vare i minst 12 timer
1. september Norsk kassettavgiftsfond Fonogramutgivelser i regi av kunstnere. Fonogramutgivelser i regi av plateselskap. Turné, konsert og komponering. Tekstproduksjon. Dans, teater og opera. Video/film. Multimediaprosjekter. Opphavsmenn/komponister. Utøvende musikere. Produsenter. Andre rettighetshavere.
15. oktober Komponistenes vederlagsfond Komponerings, arbeid og reise stipend. Utstyrsstøtte. Aktive komponister
31. oktober Norsk Musikkfond Støtte til konserter og markedsføringstiltak til beste for norsk musikk. Med norsk musikk menes musikk skapt av norske musikere som lever og har sitt virke i Norge Organisasjoner. Framføringsinstitusjoner eller ensembler.
1. november Rikskonsertene Turné, festival og konsertstøtte til rock og beslektede musikkformer Band eller artister som allerede har markert seg regionalt eller nasjonalt. Festival og lokale arrangører.
15. november Eidsvoll kommune Administrasjon av laget. Drift vedlikehold og bygging av kulturanlegg. Startbidrag. Stipend til funksjonshemmede. Tilskudd til opprusting av forsamlingslokaler. Lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for kulturformål som kommer Eidsvolls befolkning til gode. Som bygger på individuelt medlemsskap. Er åpent for alle. Har mer enn 15 medlemmer.
1. desember Norsk kulturråd Bestilling av orginalkomposisjoner Organisasjoner Framføringsinstitusjoner eller ensembler

Søkeinstanser uten søknadsfrist

Eidsvoll kommune Konsertstøtte, underskuddsgarantier. Spesielle ting som faller utenom den vanlige støtten. Lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for kulturformål som kommer Eidsvolls befolkning til gode. Som bygger på individuelt medlemsskap. Er åpent for alle. Har mer enn 15 medlemmer.
Rikskonsertene Konsertstøtte Konsert arrangører som leier inn profesjonelle utøvere til konserter
Utenriksdepartementet Utenlandsreiser. Besøk av utenlandske orkester, band og kor som fremmer norsk musikk i utlandet med norske komponister og utøvere. Organisasjoner. Framføringsinstitusjoner eller ensembler
Fond for utøvende kunstnere Stipend til utenlands opplæring innen kunst. Reisestøtte til korte reiser med kunstfaglig innhold. Kurs / seminarer. Prosjekt støtte til konserter turneer etc. Debutstøtte. Innspillinger som foretas her i landet. Utøvere er musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst fremfører åndsverk.

Søkeadresser

Akerhus musikkråd Fetveien 1 e
2007 Kjeller
Fon: 63 81 53 65
Fax: 63 81 92 97
Fond for utøvende kunstnere Besøksadresse:
Kirkegt. 1-3 III
0106 Oslo
Postadresse:
Postboks 626, Sentrum
0106 Oslo
Fon: 22 41 39 11
Fax: 22 41 39 12
Kirke, utdannings og forsknings departementet Avdelingen for voksenopplæring og folkeopplysning Postboks 8110, Dep
0032 Oslo
Komponistenes vederlagsfond V/Gerd L. Slewers
Ridder Flemmingsv.18
1315 Nesøya
Fon: 66 84 91 51
Fax: 66 84 91 51
Onsdag og fredag
Kulturkontoret Eidsvoll Kommune
Kulturkontoret
2080 Eidsvoll
Fon: 63 96 11 60
Fax: 63 96 12 80
Norsk Jazzforum Tollbugt.28
0157 Oslo
Fon: 22 41 20 10
Fax: 22 41 20 04
E-mail: nojf@notam.uio.no
Internett:
www.notam.uio.no/nojf
Norsk Kassettavgiftsfond Øvre Slottsg. 2 B
0157 Oslo
Fon: 22 33 52 50
Norsk Kulturråd Postboks 101, Sentrum
0102 Oslo
Fon: 22 42 39 19
Norsk Musikkfond Tollbugt.28
0157 Oslo
Fon: 22 41 71 71
Fax: 22 41 70 08
Norsk Musikkråd Tollbugt.28
0157 Oslo
Fon: 22 42 45 50
Rikskonsertene Postboks 2835, Solli
0204 Oslo
Fon: 22 83 83 50
Fax: 22 83 16 10
Utenriksdepartementet
Kulturseksjonen
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Fon: 22 24 36 00
Fax: 22 24 98 80/81