Make your own free website on Tripod.com

 Eidsvoll musikkråd

E-mail

Eidsvoll Musikkråd har bedt partiene i Eidsvoll om å få tilsendt partiprogrammene.  Med spenning leser vi innholdet.  For bygdas frivillige musikkliv er det viktig hva det politiske liv kan gjøre for å legge forholdene til rette.  Vi er ikke i første rekke opptatt av direkte pengeoverføringer til driften, men tiltak som bare kommunen kan stå for og som etter hvert er livsnødvendigheter for å drive amatørvirksomhet på et visst nivå.  Eksempler:  Eidsvoll Musikkråd har de siste årene hatt to hjertesaker:  En anstendig musikkskole og et anstendig kulturhus.

Godt arbeid er nedlagt når det gjelder musikkskolen.  Den første og viktigste steinen er lagt.  Fra 1. september er Erling Myrseth ansatt i 100% stilling som faglig leder.  Du så vel reportasjen i Eidsvold Blad 31. august hvordan musikklivet mottok ham i spontan glede?  Vi er spent på hvordan kommunen følger opp.

Kulturhussaken befinner seg i det fullstendige kaos.  En gledelig behandling av saken under budsjettdebatten i fjor endte med en torpedering 4 måneder senere. I øyeblikket kan ingen fortelle oss hva som vil skje.  Vil noe politisk parti nå ta et klart og forpliktende standpunkt for å bringe denne saken ut av dødvanne, tenkte vi.   Følg med.

For det vi er på utkikk etter i programmene, er selvsagt forpliktende formuleringer.

Vi oppfatter Arbeiderpartiets uttalelse om musikkskolen som forpliktende: ”Eidsvoll Arbeiderparti vil bygge opp en kultur- og musikkskole”  Bygge opp betyr tilførsel av friske ressurser og da tilgir vi partiet at de ennå ikke vet at det kommer til å hete Musikk- og Kulturskole.  Arbeiderpartiet vil også bedre ungdomstilbudene og utvikle Badet Kulturtun til et attraktivt møtested for alle.

Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste vil støtte organisasjoner som jobber for nærmiljøet i Eidsvoll kommune (og har en trompetist øverst på lista.)

Fremskrittspartiet vil ”støtte det frivillige arbeid i idrettslag og foreninger og opprettholde tilskuddene til ungdomsarbeid.”  Vil ikke  ”.prioritere at kommunen skal involvere seg i flere kulturutbygginger som vil kreve nye kommunale midler til drift og vedlikehold”.

Høyre smigrer oss:  ”Eidsvoll Høyre vil:  .arbeide for at vi fortsatt har en faglig god musikkskole i samarbeid med Musikkrådet”  og ”..at frivillige lag og foreninger skal bli tatt med på råd i beslutningsprosesser.”  Høyre vil også være pådrivere (!) for at kor og korps kan få bedre lokaler til øvelser og fremføringer.  Vi i musikkrådet skal love å forsøke å henge med i svingene.

Kristelig Folkeparti (-ganske høyt oppe på lista over temaer):  ”Vi vil støtte musikkskolen og samarbeidet med det lokale sang- og musikkliv, idrett og kultur rettet mot barn og unge”  Og:  ”Gjøre bygdas sentrumsområder til attraktive, levende sentra som gir trivsel for alle aldersgrupper og øker følelsen av tilhørighet.”  Kjære KrF:  Kan dere da tenke dere noe mer hensiktsmessig enn et kulturhus i sentrum?

Senterpartiet vil styrke lag- og foreningsarbeid og (forpliktende!) ”Oppruste Panorama til et fullverdig teaterlokale”.  Lykke til!

Sosialistisk Venstreparti går inn for:styrking av tilskudd til lag og foreninger,planlegging av Søndre Samfunn som kulturhus,utvide og utvikle musikkskolen, større satsing i forbindelse med ungdommens kulturmønstring. Overskriften på SV’s program er:  Barn og ungdom først!

Det ser jo unektelig ikke så verst ut. En videre utbygging av Musikk- og Kulturskolen later til å ha sterk politisk støtte. Kulturhuset er dessverre ennå en for vanskelig sak.  En dash Badebakken, en dash Panorama, en svømmehall her, en Ekeland-samling der.  Vil du ha et ordentlig kulturhus i Eidsvoll, må du kanskje stifte ditt eget parti.  Eller mer praktisk: Applaudere når musikkrådet argumenterer.  Følg med.
 

Eidsvoll Musikkråd
Kjell Marstein, leder.