Make your own free website on Tripod.com

 Eidsvoll musikkråd

E-mail

Eidsvoll Musikkråd er en del av norges musikkråd, valg ut i fra alle medlemsorganisasjonene i Eidsvoll.
Medlemsorganisasjonene består av alle lag og foreninger som går inn under kategorien sang og musikk, og som drives på ideell basis. Det er ikke lenger noen nedre grense for antall medlemmer, men foreningen må være åpen for nye medlemmer :

  Korps
  Kor
  Musikkforeninger
  Klubber

Fordelene med å være medlem av en større paraplyorganisasjon er mange:

  * Økonomisk støtte(Kommunen har en pott som deles mellom medlemmene etter en bestemt fordelingsnøkkel)
  * Man har et felles fora å ta opp problemer og søke hjelp/støtte hos
  * Medlemsmøter med temaer som burde interessere mange
  * En kanal å bruke for å få sine tanker og meninger presentert for styrende etater i kommunen
  * Vi jobber for å bedre musikkskolen i bygda
  * Vi utgir en kulturkalender for å vise hva som skjer i bygda
  * Vi utgir en kulturguide for å gi en oversikt over hva som rører seg av musikkliv i bygda
  * Vi holder oss oppdatert på hvor de forskjellige kan søke økonomisk støtte

Eidsvoll musikkråd består av et styre på 5 personer, med 2 varamedlemmer, valgt ut i fra alle medlemsorganinsasjonene.

Leder :Kjell Marstein
Nestleder :Arne Morterud
Sekretær :Anne Clark
Kasserer :Tor Vestby
Styremedlem :Anita Ruud
Vara :Torunn Ekornholmen
Vara :Marit Hoel Robertsen